İletişime Geçin
Kadıköy/İstanbul
Veri Analizi ve Raporlama
Alfa istatistik, araştırma hipotezlerinize uygun olarak veri analizi ve raporlaştırma desteği sağlamaktadır.

Alfa istatistik ekibi olarak, çalışmanızın amacı ve hipotezleri doğrultusunda doğru istatistiksel yöntemler ile analizlerinizin yapılması ve analiz sonuçlarının grafik ve tablolar ile desteklenerek raporlaştırılması konusunda sizlere destek sağlamaktayız.

Uzman ekibimiz, çalışmanızın verilerini analiz etmek üzere doğru istatistiksel yöntem ve testleri seçtikten sonra uygun istatistik programı ile bu analizleri gerçekleştirdikten sonra standatlara uygun bir şekilde grafik ve tablolar ile destekleyerek raporlaştıracaktır.

 • Hipotez Testleri
 • Geçerlik ve Güvenirlik Analizi (AFA)
 • Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)
 • Yapısal Eşitlik Modeli Analizi (YEM)
 • Yüksek Lisans Tezi Analizleri
 • Doktora Tezi Analizleri
 • Tıpta Uzmanlık Tez Analizleri
 • Bitirme Projesi Analizleri
 • Lisans Tez Analizleri

 

Veri analizi ve raporlama hizmeti süreci nasıl yürütülmektedir?

 • Araştırmanın soruları veya hipotezlerine bağlı olarak istatistik yöntemlerinin belirlenmesi
 • Araştırmanın verilerinin uygun istatistik programı yardımıyla belirlenen test yöntemleri ile analiz edilmesi
 • Yapılan analiz sonuçlarına göre elde edilen bulguların tablo ve grafiklerle desteklenerek uygun standartlarda raporlaştırılması
 • Araştırmacının danışmanı veya dergi hakemleri tarafından gelen eleştiri veya istenilen düzeltmeler doğrultusunda revizyon yapılması

    NOT: Analiz sonuçları (bulgular) isteğe bağlı olarak İngilizce de hazırlanmaktadır.

 

Veri analizi ve raporlama hizmeti almak için hangi bilgi ve dosyaları göndermem gerekmektedir?

 • Veri seti (Excel veya SPSS dosyası olarak.)
 • Veri Toplama Araçları (Örn: Anket Formu, Sosyodemografik Bilgi Formu, Ölçekler)
 • Varsa Tez öneri formu veya etik kurul formu
 • Araştırma soruları veya hipotezler
 • Raporlama dili
 • Varsa benzer çalışmalar

 

Hizmet sonrasında neler teslim edilecek?

 • Yapılan çalışmanın WORD ve PDF olarak teslim edilmesi
 • Makale çalışmaları için grafiklerin uygun formatta teslim edilmesi
 • İstatistik programı çıktıları

 

 

Alfa İstatistik Yanınızda

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak ve fiyat teklifi için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.