İletişime Geçin
Kadıköy/İstanbul
Veri Girişi ve Yönetimi
Alfa istatistik, verilerin toplanması ve verilerin girişi sürecinde destek vermektedir.

Veri toplama ve veri girişi, bilimsel bir çalışmanın önemli basamaklarındandır. Alfa istatistik, verilerin toplanması ve verilerin girişi sürecinde destek vermektedir.

 

Veri toplama ve girişi hizmeti süreci nasıl yürütülmektedir?

Örneklem büyüklüğünün hesaplanması ve uygun örnekleme yönteminin seçilmesi

Veri toplama araçlarının seçilmesi

Veri toplama formunun veri toplama yöntemine uygun olarak Word/Pdf veya Online ortamda uygulanmak üzere hazırlanması

Verilerin toplanmasından sonra Excell ve Spss dosyası formatında veri tabanının oluşturulması

Elde edilen verilerin veritabanına girilmesi

Hatalı ve eksik verilerin kontrolü ve verilerin analize hazır hale getirilmesi

 

Veri toplama ve girişi hizmeti almak için hangi bilgi ve dosyaları göndermem gerekiyor?

Tez Öneri Formu (varsa)

Veri toplama araçlarının Word/Pdf hali

Literatürde varsa benzer çalışmalar

Veri formlarına ait fotokopilerin kargo ile tarafımıza iletilmesi

 

Hizmet sonrasında neler teslim edilecek?

Analiz edilmeye hazır veri setinin Excell ve Spss ortamına aktarılmış halinin mail olarak iletilmesi

Alfa İstatistik Yanınızda

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak ve fiyat teklifi için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.